Magdalena Lesław Chwałek Handels- och tjänsteföretag genomför ett projekt som finansieras av EU för "förberedelse av MAGDALENA  Lesław Chwałek för genomförandet av en ny affärsmodell i samband med internationalisering av företaget".

Syftet med projektet är att öka konkurrenskraften hos MAGDALENA företaget genom exportverksamhet på utländska marknader.

EU-finansiering av projekt: 331 670,00 PLN.

www. mapadotacji.gov.pl

Denna webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster på högsta nivå och på ett sätt som är anpassat efter individuella behov. Att använda webbplatsen utan att ändra cookieinställningarna innebär att de kommer att lagras på slutenheten. Om du inte accepterar, vänligen lämna denna webbplats.