Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Magdalena Chwałek Lesław genomför ett projekt som samfinansieras av europeiska fonder "Förbereder MAGDALENA Lesław Chwałek för att implementera en ny affärsmodell relaterad till företagets internationalisering"

Syftet med projektet är att öka konkurrensen hos MAGDALENA genom exportaktiviteter på utländska marknader.

Medfinansiering av projektet från EU: 331 670,00 PLN

www. mapadotacji.gov.pl

Denna webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster på högsta nivå och på ett sätt som är anpassat efter individuella behov. Att använda webbplatsen utan att ändra cookieinställningarna innebär att de kommer att lagras på slutenheten. Om du inte accepterar, vänligen lämna denna webbplats.