Tack för ditt intresse i vår webbutik. Att skydda dina uppgifter är mycket viktigt för oss. I denna dataskyddsdeklaration hittar du detaljerad information om behandlingen av dina uppgifter. Databasadministratör: Lesław Chwałek, Warszawska 227, 39-400 Tarnobrzeg, LESZEK@MAGDALENA.PL

1. Datatillgång och värd

Du kan besöka våra webbplatser utan att uppge någon personlig information. Varje gång du anropar en webbplats sparar bara webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil. Den innehåller bland annat namnet på begärd fil, din IP-adress, datum och tid för anropet, mängden data som överförs och leverantören som gör begäran (åtkomstdata) samt vilka dokument som anropas.

Denna åtkomstinformation utvärderas endast i syfte för webbplatsens smidiga drift och för förbättringar av vårt sortiment. Detta är till för att skydda våra legitima intressen i att presentera vårt sortiment korrekt, vilket är dominerande inom omfattningen för intresseavvägningen. Alla åtkomstdata raderas sju dagar efter att du avslutat ditt senaste besök på vår webbplats.

Värdtjänster från utomstående leverantörer

Inom omfattningen för ett behandlingsförfarande som läggs ut på entreprenad, får vi tillgång till värdtjänster från tredje part som representerar vår webbplats. Alla data som samlas in enligt beskrivningen nedan inom omfattningen för användningen av denna webbplats eller genom formulär i online-butiken behandlas på denna parts servrar. Behandling på andra servrar sker endast inom den omfattning som anges i dessa dataskyddsregler.

Denna tjänsteleverantör har huvudkontor i ett land inom EU eller EES.

2. Datainsamling och användning för genomförande av kontraktet vid öppnande av kundkonto.

Vi samlar personuppgifter när du frivilligt ger dem som en del av din beställning eller efter kontakt med oss (till exempel via kontaktformuläret eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom dessa uppgifter är nödvändiga för genomförandet av kontraktet, för att överväga frågan som du har kontaktat oss eller för att skapa ett kundkonto. Utan att tillhandahålla dessa uppgifter kommer du inte att kunna beställa, skapa ett kundkonto eller kontakta oss. Vilken typ av uppgifter som samlas in beror på vilket formulär den anges i. Vi använder de data som meddelas av dig för kontraktshantering och behandling av dina förfrågningar. Efter slutförandet av kontraktet eller raderingen av kontot kommer behandlingen av dina uppgifter att vara begränsad och raderas efter eventuella skatte och lag behålla kommersiella perioder, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av data eller vi reservera en går utöver dataanvändning som är lagligt och om vilket vi informerar dig i detta uttalande. Du kan när som helst raders ditt kundkonto. För att göra detta, skicka ett meddelande till vår kontaktadress i avsnittet "Våra kontaktuppgifter och dina rättigheter" eller använd motsvarande funktion i ditt konto.

3. Dataöverföring

För att uppfylla kontraktet överför vi dina data till det kurirföretaget som ansvarar för leverans, om detta är nödvändigt för leverans av de beställda varorna. Beroende på vilken betalningstjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen, vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlats in för detta till det kreditinstitut som har beställt betalningen och, i förekommande fall, till den valda betalningstjänstleverantören. Några av de utvalda leverantörerna av betalningstjänster samlar också in dessa uppgifter själva, förutsatt att du skapar ett konto där. I detta fall måste du logga in till betalningstjänstleverantören med dina åtkomstdata under beställningsprocessen. I detta avseende gäller dataskyddsdeklarationen för respektive leverantör av betaltjänster.

4. E-post nyhetsbrev

E-postannonsering med registrering för nyhetsbrevet

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs för detta eller separat tillhandahålls av dig för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post baserat på ditt samtycke.

Avbokning från nyhetsbrevet är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller via en länk i nyhetsbrevet. Efter att du har avslutat dig kommer vi att ta bort din e-postadress från mottagarlistan, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda information utöver detta, som är tillåtet enligt lag.

5. Kakor och webbanalys.

För att göra besöket på vår hemsida attraktivt och möjliggöra användningen av vissa funktioner, använder vi sk cookies på olika sidor. "Cookies". Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen, som dominerar i samband med en vägar av intressen, för att optimera presentationen av vårt erbjudande. Cookies är små textfiler som automatiskt lagras på din enhet. Några av de cookies vi använder tas bort efter slutet av webbläsarsessionen, dvs efter att ha stängt din webbläsare (så kallade session cookies). Andra cookies kvarstår på din enhet och tillåter oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (ihållande cookies). Varaktigheten för lagringen finns i översikten i cookieinställningarna i din webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och bestämmer individuellt för deras godkännande eller utesluter godkännande av cookies för specifika fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt på sättet som hanterar cookie-inställningarna. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, vilket förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du kan hitta dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari ™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/uswanie-plikow-cookie/

Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=de

Firefox ™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwie-ciasteczek

Opera ™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Underlåtenhet att acceptera cookies kan begränsa funktionaliteten på vår hemsida.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys

För webbplatsanalys använder denna webbplats Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (www.google.com). Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen, som dominerar i samband med en vägar av intressen, för att optimera presentationen av vårt erbjudande. Google (Universal) Analytics använder metoder som gör att du kan analysera användningen av webbplatsen, till exempel cookies. Den automatiskt insamlade informationen om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen före sändning inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics kommer i allmänhet inte att slås samman med annan data från Google.

Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield.  Ett aktuellt certifikat kan ses här. Enligt överenskommelsen mellan USA och Europeiska kommissionen har den sistnämnda etablerat en lämplig nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan förhindra insamling av data (inklusive din IP-adress) genererad av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen från Google samt bearbetning av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Som ett alternativ till webbläsarens plugin kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics kommer in på den här webbplatsen i framtiden. Därefter lagras en opt-out-cookie på din enhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.

6. Sociala medier plugins

Användning av sociala nätverk plugins

Så kallade sociala plugins från sociala nätverk används på vår webbplats.

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till servrarna på Facebook, Google, Twitter eller Instagram. Innehållet i plugin överförs direkt till din webbläsare av respektive leverantör och integreras på sidan. Genom att integrera plugins får leverantörerna informationen om att din webbläsare har åtkomst till motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en profil eller inte är inloggad för närvarande. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en server hos respektive leverantör (eventuellt i USA) och lagras där. Om du är inloggad på en av tjänsterna kan leverantörerna direkt tilldela ditt besök på vår webbplats till din profil i respektive sociala nätverk. Om du interagerar med plugins, till exempel trycker du på "Gilla" eller "Dela", överförs motsvarande information också direkt till en server hos leverantören och lagras där. Informationen publiceras också på det sociala nätverket och visas för dina kontakter där. Denna information kommer också att publiceras i det angivna sociala nätverket och visas för personer som är dina kontakter. Den relevanta informationen skickas också direkt till servern hos den angivna tjänsteleverantören och lagras där. 

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av informationen av leverantörerna på deras sidor samt ett kontaktalternativ och dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet kan hittas i leverantörens dataskyddsinformation:

http://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/privacy

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

https://help.instagram.com/155833707900388

Om användaren inte vill att det sociala nätverket ska länka informationen som samlats in via vår webbplats till sitt användarkonto för sociala nätverk, måste hen koppla ifrån det sociala nätverket innan hen besöker webbplatsen. Du kan också helt förhindra att plugins laddas med tillägg för din webbläsare, t.ex. B. Skriptblockeraren "NoScript" (http://noscript.net/)."

Youtube video plugins

Innehållet i andra tjänsteleverantörer är integrerat med denna webbplats. YouTube video plugins tillhandahålls av Google LLC. (tjänsteleverantör). YouTube drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Utökat dataskydd är aktiverat för YouTube-videor som presenteras på vår hemsida. Det innebär att YouTube inte samlar in eller lagrar information om besökare om de inte spelade upp videon.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av informationen av leverantörerna, samt ett kontaktalternativ och dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet kan hittas i Googles dataskyddsregler.

7. Skicka utvärderingspåminnelser via mejl.

Utvärderingspåminnelse via Trusted Shops

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till det under eller efter din beställning kommer vi att överföra din e-postadress till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), så att de kan skicka en utvärderingspåminnelse via mejl.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till vår kontaktadress i avsnittet "Våra kontaktuppgifter och dina rättigheter" eller direkt genom ansökningsformuläret till Trusted Shops.

8. Våra kontaktuppgifter och dina rättigheter

Du har utan kostnad rätt till åtkomst, information gällande vilka uppgifter vi lagrar om dig samt rätten till rättelse, begränsning av behandling, dataportabilitet eller borttagning av dina uppgifter.

För frågor gällande insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter eller för att utöva rätten till åtkomst, rättelse, spärrning eller borttagning av uppgifter, såväl som för att dra tillbaka samtycke eller invända mot en specifik användning av dina uppgifter, ska du kontakta databasadministratören: Lesław Chwałek, Warszawska 227, 39-400 Tarnobrzeg, LESZEK@MAGDALENA.PL

Dessutom har du rätt att inkomma med klagomål till berörd dataskyddsinspektion.

************************************************** ******************

Rätt att invända

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt beskrivning ovan för att skydda våra rättmätiga intressen, som är dominerande inom omfattningen för intresseavvägningen, kan du invända mot denna behandling med framtida verkan. Om denna behandling sker i syfte för direktmarknadsföring kan du närsomhelst utöva denna rättighet enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen utförs för andra ändamål har du rätt att vägra endast av skäl som är relaterade till din speciella situation.

När du har utövat rätten till invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i detta syfte, om vi inte kan visa på tvingande skäl för denna behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Till exempel om behandlingen är i syfte för bedömning av, utövande eller skydd mot rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker i syfte för direktmarknadsföring. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter i detta syfte.

************************************************** ******************

Denna webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster på högsta nivå och på ett sätt som är anpassat efter individuella behov. Att använda webbplatsen utan att ändra cookieinställningarna innebär att de kommer att lagras på slutenheten. Om du inte accepterar, vänligen lämna denna webbplats.